MENÜ
Termine
Termine
07:45
08:40
09:35
10:30
11:25
12:20
13:35
14:30
15:25
16:20
17:15
Jetzt
18:15 - 19:00
Montag, 30.3.2020
Büroassistentin EBA
BA18A
DE
101
DE
101
DE
101
W+G
317
W+G
317
IKA
017
IKA
017
IKA
017
Büroassistentin EBA
BA18B
DE
301
DE
301
DE
301
W+G
218
W+G
218
IKA
016
IKA
016
IKA
016
Büroassistentin EBA
BA18C
Büroassistentin EBA
BA18D
Büroassistentin EBA
BA19D
Büroassistentin EBA
BA19E
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17A
DE
202
DE
202
GP
202
GP
202
TU
213
TU
213
MA
110
MA
110
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17D
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM18C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM19C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM19D
Berufsmaturität Typ Wirtschaft nach der Lehre (BM 2)
BMZ19A
FRW
214
FRW
214
FRW
214
WR
214
WR
214
MA
214
MA
214
EN
214
EN
214
Deutsch Stützkurs
DES20A
E-Commerce
EC19A
Büroassistentin EBA
ENFF18A
Büroassistentin EBA
ENFF18B
Büroassistentin EBA
ENFF18C
Büroassistentin EBA
ENFF18D
Büroassistentin EBA
ENFF19C
ENFF
101
Englisch Freifach (ENFF19C)
Zimmer 101
Englisch Freifach (ENFF19C)
101
Englisch Stützkurs
ENS20A
Cambridge First Certificate in English
FCE20A
Fitness Fitness
FIT19A
Französisch Stützkurs
FRS20A
FRS
211
Französisch Stützkurs (FRS20A)
Zimmer 211
Französisch Stützkurs (FRS20A)
211
Functional Training
FUNTRA19A
Kauffrau B-Profil
IKAF20A
Stützkurs Information, Kommunikation, Administration
IKAS20A
Italienisch
IT19A
Italienisch
IT20A
Kauffrau B-Profil
KB17A
W+G
310
W+G
310
W+G
310
EN
310
EN
310
V+V
013, 317
V+V
013, 317
DE
211
DE
211
Kauffrau B-Profil
KB17B
Kauffrau B-Profil
KB17C
Kauffrau B-Profil
KB17D
Kauffrau B-Profil
KB18A
EN
210
EN
210
EN
210
IKA
U15
IKA
U15
DE
202
DE
202
DE
202
Kauffrau B-Profil
KB18C
Kauffrau B-Profil
KB18E
Kauffrau B-Profil
KB19B
Kauffrau B-Profil
KB19C
Kauffrau B-Profil (verkürzt)
KBV18A
Kauffrau E-Profil
KE17A
W+G
314
W+G
314
W+G
314
DE
116
DE
116
FR
102
FR
102
V+V
013, 218
V+V
013, 218
Kauffrau E-Profil
KE17B
FR
118
FR
118
W+G
204
W+G
204
W+G
204
DE
114
DE
114
V+V
012, 114
V+V
012, 114
Kauffrau E-Profil
KE17C
Kauffrau E-Profil
KE17D
Kauffrau E-Profil
KE17E
Kauffrau E-Profil
KE17F
Kauffrau E-Profil
KE17L
Kauffrau E-Profil
KE17M
Kauffrau E-Profil
KE18F
EN
213
EN
213
EN
213
W+G
115
W+G
115
W+G
115
SPO
THKV2
SPO
THKV2
Kauffrau E-Profil
KE18K
Kauffrau E-Profil
KE18L
Kauffrau E-Profil
KE18M
Kauffrau E-Profil
KE19E
Kauffrau E-Profil
KE19F
Kauffrau E-Profil
KE19K
Kauffrau E-Profil
KE19L
Kauffrau E-Profil
KE19M
Information, Kommunikation, Administration
KERIKA19A
Wirtschaft und Gesellschaft
KERWG19A
Kauffrau E-Profil (verkürzt)
KES18A
Vorkurs Tastaturschr.
MAV20A
Kauffrau E-Profil
SIZ20C
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS20A
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS20B
Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63