MENÜ
Termine
Termine
08:40
09:35
10:30
11:25
12:20
13:35
14:30
15:25
16:20
17:15
18:15
Donnerstag, 22.3.2018
Kaufmann B-Profil
KB15B
W+G
206
W+G
206
EN
117
EN
117
V+V
016, 317
V+V
016, 317
DE
118
DE
118
Kaufmann B-Profil (verkürzt)
KBV16A
DE
211
DE
211
IKA
018
IKA
018
W+G
316
W+G
316
W+G
316
Kaufmann E-Profil
KE16K
EN
204
EN
204
W+G
314
W+G
314
IKA
019
IKAK
012
V+V
301
Kaufmann E-Profil
KE16L
EN
117
EN
117
FR
207
FR
207
W+G
218
W+G
218
W+G
218
Kaufmann E-Profil
KE16M
DE
203
IKA
012
IKAK
012
V+V
203
W+G
310
W+G
310
W+G
310
Kaufmann E-Profil (verkürzt)
KES16A
W+G
316
W+G
316
V+V
017, 316
V+V
017, 316
EN
201
EN
201
FR
302
FR
302
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM16D
FR
318
GP
203
FRW
217
FRW
217
DE
202
DE
202
SPO
THKV2
SPO
THKV2
Kaufmann B-Profil
KB16C
DE
218
DE
218
SPO
THKV1
SPO
THKV1
V+V
217
IKAK
019
IKA
019
IKA
019
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM16C
WR
114
TU
207
DE
305
DE
305
EN
210
EN
210
SPO
THKV1
SPO
THKV1
Kaufmann E-Profil
KE15E
W+G
315
W+G
315
V+V
015, 317
V+V
015, 317
DE
211
DE
211
FR
116
FR
116
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17D
WR
313
WR
313
FR
218
FR
218
SPO
THO
SPO
THO
DE
203
DE
203
Kaufmann E-Profil
KE15G
W+G
310
W+G
310
V+V
019, 315
V+V
019, 315
DE
116
DE
116
FR
207
FR
207
Kaufmann B-Profil
KB17C
IKA
019
EN
302
EN
302
EN
302
DE
213
DE
213
W+G
318
W+G
318
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17C
FRW
317
FRW
317
IKA
013
IKA
013
DE
314
DE
314
FR
201
FR
201
Kaufmann E-Profil
KE17D
FR
311
W+G
114
W+G
114
W+G
114
SPO
THKV2
SPO
THKV2
DE
211
DE
211
Kaufmann E-Profil
KE17E
IKA
015
IKA
015
W+G
310
W+G
310
SPO
THKV1
SPO
THKV1
FR
204
FR
204
Kaufmann E-Profil
KE17F
W+G
205
W+G
205
DE
211
DE
211
IKA
018
IKA
018
IKA
018
Kaufmann E-Profil
KE17K
SPO
THKV1
IKA
016
IKA
016
IKA
016
W+G
206
W+G
206
W+G
206
Kaufmann E-Profil
KE17L
EN
306
EN
306
W+G
111
W+G
111
IKA
017
IKA
017
IKA
017
Kaufmann E-Profil
KE17M
IKA
017
IKA
017
SPO
THKV2
SPO
THKV2
FR
204
FR
204
W+G
205
W+G
205
Berufsmaturität Typ Wirtschaft nach der Lehre (BM 2)
BMZ17A
DE
214
DE
214
FR
214
FR
214
EN
214
EN
214
Büroassistent EBA
BA17A
IKA
018
DE
202
DE
202
DE
202
Büroassistent EBA
BA17B
IKA
012
DE
201
DE
201
DE
201
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM15B
WR
217
WR
217
MA
306
MA
306
FR
207
FR
207
EN
210
EN
210
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM15C
GP
305
GP
305
WR
206
WR
206
EN
117
EN
117
DE
314
DE
314
Repetitionskurs
KERWG17A
W+G
131, 132
W+G
131, 132
Büroassistent EBA
ENFF16A
ENFF
201
ENFF
201
Büroassistent EBA
ENFF16B
ENFF
118
ENFF
118
Büroassistent EBA
ENFF16C
ENFF
311
ENFF
311
Büroassistent EBA
ENFF16D
ENFF
111
ENFF
111
Kaufmann B-Profil
KB17B
SPO
THKV2
SPO
THKV2
DE
204
DE
204
IKA
015
IKA
015
W+G
217
W+G
217
Büroassistent EBA
BA16A
Büroassistent EBA
BA16B
Büroassistent EBA
BA16C
Büroassistent EBA
BA16D
Büroassistent EBA
BA16E
Büroassistent EBA
BA17C
Büroassistent EBA
BA17D
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM16A
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM16B
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17A
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM17B
Büroassistent EBA
ENFF17A
Büroassistent EBA
ENFF17B
Büroassistent EBA
ENFF17C
Englisch Niveaukurs
ENN17A
Englisch Stützkurs
ENS18A
Cambridge First Certificate in English
FCE18A
Französisch Stützkurs
FRS18A
Functional Training
FUNTRA17A
Kaufmann B-Profil
IKAF18A
Stützkurs Information, Kommunikation, Administration
IKAS18A
Italienisch
IT17A
Italienisch
IT18A
Kaufmann B-Profil
KB15A
Kaufmann B-Profil
KB15C
Kaufmann B-Profil
KB15D
Kaufmann B-Profil
KB16A
Kaufmann B-Profil
KB16B
Kaufmann B-Profil
KB16D
Kaufmann B-Profil
KB17A
Kaufmann B-Profil (verkürzt)
KBV17A
Kaufmann E-Profil
KE15A
Kaufmann E-Profil
KE15B
Kaufmann E-Profil
KE15C
Kaufmann E-Profil
KE15D
Kaufmann E-Profil
KE15K
Kaufmann E-Profil
KE15L
Kaufmann E-Profil
KE15M
Kaufmann E-Profil
KE16A
Kaufmann E-Profil
KE16B
Kaufmann E-Profil
KE16C
Kaufmann E-Profil
KE16E
Kaufmann E-Profil
KE16F
Kaufmann E-Profil
KE17A
Kaufmann E-Profil
KE17B
Kaufmann E-Profil
KE17C
Repetitionskurs
KERIKA17A
Kaufmann E-Profil (verkürzt)
KES17A
Kaufmännische Grundbildung für Erwachsene: Kaufmann E-Profil
KN16A
Kaufmännische Grundbildung für Erwachsene: Kaufmann B-Profil
KN16B
Kaufmännische Grundbildung für Erwachsene: Kaufmann E-Profil
KN17A
Vorkurs Tastaturschr.
MAV18A
Kaufmann E-Profil
SIZ18A
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS18A
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS18B
Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63