Termine
07:45
08:40
09:35
10:30
11:25
12:20
13:35
14:30
15:25
16:20
17:15
18:15
Montag, 16.5.2022
Büroassistentin EBA
BA20A
DE
211
DE
211
DE
211
W+G
211
W+G
211
IKA
018
IKA
018
IKA
018
Büroassistentin EBA
BA20B
W+G
206
W+G
206
DE
206
DE
206
DE
206
IKA
015
IKA
015
IKA
015
Büroassistentin EBA
BA20C
Büroassistentin EBA
BA20D
Büroassistentin EBA
BA21A
SPO
THKV2
SPO
THKV2
W+G
311
W+G
311
W+G
311
IKA
016
IKA
016
Büroassistentin EBA
BA21B
W+G
310
W+G
310
W+G
310
IKA
013
IKA
013
SPO
THKV2
SPO
THKV2
Büroassistentin EBA
BA21C
Büroassistentin EBA
BA21D
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM19A
FRW
111
FRW
111
FRW
111
MA
111
MA
111
TU
111
TU
111
DE
111
DE
111
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM19C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM19D
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM20A
FR
313
FR
313
GP
313
DE
313
DE
313
MA
313
MA
313
WR
313
WR
313
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM20B
SPO
THKV1
SPO
THKV1
GP
306
EN
306
EN
306
MA
306
MA
306
WR
306
WR
306
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM20C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM21A
WR
118
WR
118
WR
118
SPO
THKV1
SPO
THKV1
EN
118
EN
118
MA
118
MA
118
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM21B
Berufsmaturität Typ Wirtschaft während der Lehre (BM 1)
BM21C
Berufsmaturität Typ Wirtschaft nach der Lehre (BM 2)
BMZ21A
MA
207
MA
207
WR
207
WR
207
TU
207
TU
207
TU
207
Berufsmaturität Typ Wirtschaft nach der Lehre (BM 2)
BMZ21B
MA
214
MA
214
WR
214
WR
214
DE
214
DE
214
Büroassistentin EBA
ENFF20A
Büroassistentin EBA
ENFF20B
Büroassistentin EBA
ENFF20C
Büroassistentin EBA
ENFF20D
Büroassistentin EBA
ENFF21A
ENFF
310
ENFF
310
Büroassistentin EBA
ENFF21B
ENFF
311
ENFF
311
Büroassistentin EBA
ENFF21C
ENFF
118
ENFF
118
Cambridge First Certificate in English
FCE21A
Cambridge First Certificate in English
FCE22A
Französisch Stützkurs
FRS22A
FRS
111
FRS
111
Information, Kommunikation, Administration
HomeWORKout
IKA
016
Information, Kommunikation, Administration Föderkurs
IKAF22A
Stützkurs Information, Kommunikation, Administration
IKAS22A
Italienisch
IT22A
Kauffrau B-Profil
KB19A
W+G
110
W+G
110
W+G
110
DE
110
DE
110
EN
110
EN
110
V+V
013, 110
V+V
013, 110
Kauffrau B-Profil
KB19B
Kauffrau B-Profil
KB19C
Kauffrau B-Profil
KB19D
Kauffrau B-Profil
KB20A
DE
116
DE
116
DE
116
V+V
116
IKAK
019
IKA
019
IKA
019
SPO
THKV1
SPO
THKV1
Kauffrau B-Profil
KB20B
DE
117
DE
117
DE
117
IKA
017
IKA
017
SPO
THKV1
SPO
THKV1
IKAK
U15
V+V
117
Kauffrau B-Profil
KB20C
Kauffrau B-Profil
KB20D
IKA
012
IKA
012
DE
302
DE
302
DE
302
W+G
302
W+G
302
W+G
302
Kauffrau B-Profil
KB21A
EN
115
EN
115
EN
115
W+G
115
W+G
115
DE
115
DE
115
IKA
019
IKA
019
Kauffrau B-Profil
KB21B
Kauffrau B-Profil
KB21C
Kauffrau B-Profil (verkürzt)
KBV20A
Kauffrau B-Profil (verkürzt)
KBV21A
W+G
113
W+G
113
W+G
113
DE
113
DE
113
EN
113
EN
113
IKA
017
IKA
017
Kauffrau E-Profil
KE19A
W+G
217
W+G
217
W+G
217
V+V
217
V+V
217
DE
217
DE
217
FR
217
FR
217
Kauffrau E-Profil
KE19B
W+G
218
W+G
218
W+G
218
DE
218
DE
218
V+V
013, 218
V+V
013, 218
FR
218
FR
218
Kauffrau E-Profil
KE19C
Kauffrau E-Profil
KE19E
Kauffrau E-Profil
KE19F
Kauffrau E-Profil
KE19K
Kauffrau E-Profil
KE19L
Kauffrau E-Profil
KE19M
Kauffrau E-Profil
KE20A
DE
201
DE
201
FR
201
FR
201
W+G
201
W+G
201
W+G
201
IKA
016
Kauffrau E-Profil
KE20B
W+G
202
W+G
202
W+G
202
SPO
THKV2
SPO
THKV2
V+V
202
IKAK
017
IKA
016
Kauffrau E-Profil
KE20C
FR
204
FR
204
IKA
017
W+G
204
W+G
204
IKAK
017
V+V
204
DE
204
DE
204
Kauffrau E-Profil
KE20D
EN
205
EN
205
EN
205
DE
205
DE
205
W+G
205
W+G
205
SPO
THKV2
SPO
THKV2
Kauffrau E-Profil
KE20F
Kauffrau E-Profil
KE20K
Kauffrau E-Profil
KE21A
DE
314
DE
314
EN
314
EN
314
EN
314
FR
314
FR
314
W+G
314
W+G
314
Kauffrau E-Profil
KE21B
IKA
016
IKA
016
IKA
016
FR
315
FR
315
W+G
315
W+G
315
W+G
315
Kauffrau E-Profil
KE21C
W+G
318
W+G
318
W+G
318
FR
318
FR
318
EN
318
EN
318
EN
318
Kauffrau E-Profil
KE21D
Kauffrau E-Profil
KE21E
Kauffrau E-Profil
KE21F
Kauffrau E-Profil
KE21K
Kauffrau E-Profil
KE21L
Information, Kommunikation, Administration
KERIKA21A
Wirtschaft und Gesellschaft
KERWG21A
Kauffrau E-Profil (verkürzt)
KES20A
Kauffrau E-Profil (verkürzt)
KES21A
EN
203
EN
203
DE
203
DE
203
IKAK
016
W+G
203
W+G
203
FR
203
FR
203
Kaufmännische Grundbildung für Erwachsene: Kauffrau E-Profil
KN20A
W+G
116, 117
W+G
116, 117
Kaufmännische Grundbildung für Erwachsene: Kauffrau E-Profil
KN21A
W+G
115
W+G
115
Vorkurs Tastaturschr.
MAV22A
SIZ
SIZ22A
SIZ
018
SIZ
018
SIZ
SIZ22B
SIZ
015
SIZ
015
Englisch: schriftlich
Support BYOD

210
TE19A
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS22A
W+G Stützkurs Schwerpunkt Rechnungswesen
WGS22B
Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63